Bruksvilkår for Fakz.no og FakzHosting.com

Disse bruksvilkårene regulerer din bruk av nettsidene Fakz.no og FakzHosting.com («nettstedene») og alle tjenester tilbudt av Fakz innenfor rammene av disse nettsidene. Ved å bruke nettstedene og kjøpe våre tjenester, samtykker du i å være bundet av disse bruksvilkårene. Vennligst les dem nøye før du fortsetter.

 1. Generelt:
  a. Fakz.no og FakzHosting.com tilbyr salg av nettsider, domener, web-design og søkemotoroptimaliseringstjenester. All bruk av våre tjenester er underlagt disse bruksvilkårene.
  b. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere disse bruksvilkårene når som helst. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på nettstedene. Det er ditt ansvar å jevnlig sjekke bruksvilkårene for eventuelle oppdateringer.

 2. Bestilling og betaling:
  a. Ved å legge inn en bestilling på våre nettsider, bekrefter du at all informasjonen du oppgir er nøyaktig og fullstendig. Du er ansvarlig for å oppdatere oss om eventuelle endringer i informasjonen din.
  b. Betaling for våre tjenester skal skje i samsvar med de gjeldende priser og betalingsvilkår som er angitt på nettstedene. Vi aksepterer forskjellige betalingsmetoder, og du er ansvarlig for å sikre at betalingen blir gjennomført på riktig måte.
  c. Våre tjenester innen web-design og søkemotoroptimalisering krever tid og innsats. Dersom prosjektet tar lengre tid enn estimert tommelfingerregel som angitt i produktbeskrivelsen, vil vi bli nødt til å påføre en ekstra avgift på 50kr per time. Vi håper på forståelse for at kvalitetsarbeid kan kreve ekstra tid og at vi alltid strekker oss for å levere best mulig resultat til våre kunder.

 3. Refusjon & Angrerett:
  a. Vi tilbyr en refusjonsrett for våre tjenester, med visse begrensninger.
  b. Hvis du ikke er tilfredsstilt med våre tilbud, kan du be om refusjon innen 30 dager etter at tjenesten ble kjøpt. For design- og søkemotoroptimaliseringstjenester gjelder spesifikke regler. For å kvalifisere for refusjon i disse tilfellene, må du tilbakestille alle endringer som er gjort siden tjenesten ble kjøpt.
  c. Refusjon av abonnementer kan alltid utføres etter 30 dager, men kun den siste betalingen vil bli refundert.
  d. Vi vil behandle refusjonsforespørsler i samsvar med våre retningslinjer og innen rimelig tid.

 4. Ansvarsfraskrivelse:
  a. Vi streber etter å tilby nøyaktig og pålitelig informasjon på nettstedene våre, men vi kan ikke garantere fullstendig nøyaktighet, pålitelighet eller aktualitet av all informasjon.
  b. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter på nettstedene eller i våre tjenester. Bruken av nettstedene og våre tjenester skjer på egen risiko.

 5. Immaterielle rettigheter:
  a. Alt innhold på nettstedene, inkludert tekst, grafikk, logoer, bilder, videoer og annet materiale, er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som tilhører Fakz eller våre lisensgivere. Du har ikke tillatelse til å bruke, kopiere, distribuere eller modifisere noe av dette innholdet uten vår skriftlige tillatelse.
  b. Når du bruker våre tjenester, gir du oss en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke ditt varemerke, logo eller annet immaterielt materiale som er nødvendig for å levere tjenestene.

 6. Begrensninger og ansvarsfraskrivelse:
  a. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at våre tjenester er av høy kvalitet og fungerer som forventet. Imidlertid gir vi ingen garantier for at tjenestene vil være feilfrie, uavbrutte eller tilgjengelige til enhver tid.
  b. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som oppstår som et resultat av bruk av våre tjenester eller manglende evne til å bruke dem, selv om vi er blitt informert om muligheten for slike skader.
  c. Du er ansvarlig for å sikkerhetskopiere dine data og informasjon regelmessig. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av data eller informasjon som oppstår som følge av bruk av våre tjenester.

 7. Endring eller avslutning av tjenester:
  a. Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte våre tjenester (helhetlig eller delvis) når som helst og etter eget skjønn. Vi vil varsle deg om slike endringer eller avslutninger 15 dager på forhånd.
  b. Ved avslutning av tjenester vil du bli refundert i samsvar med våre refusjonsregler.

 8. Forsinkelsesgebyr:
  a. Ved forsinket betaling av fakturaer påløper et forsinkelsesgebyr på 10% av fakturabeløpet. Dette gebyret legges til den opprinnelige fakturasummen og må betales i tillegg. Forsinkelsesgebyret beregnes fra og med den femte dagen etter forfallsdatoen og frem til betaling er mottatt i sin helhet.

  b. Det er viktig å merke seg at forsinkelsesgebyret er en pålagt kostnad og ikke kan fravikes med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

  c. Vi oppfordrer derfor alle våre kunder til å være oppmerksomme på forfallsdatoen for fakturaer og sikre at betalingen blir utført i tide. Dersom det oppstår forsinkelser, ber vi om at det tas kontakt med vår kundeservice umiddelbart for å unngå ytterligere kostnader og mulige negative konsekvenser for fremtidige forhold mellom partene.

  d. Vi forbeholder oss retten til å endre forsinkelsesgebyret i samsvar med gjeldende lover og regler.

 9. Kontakt oss:
  Hvis du har spørsmål, bekymringer eller kommentarer angående disse bruksvilkårene eller våre tjenester, kan du kontakte oss ved hjelp av følgende kontaktinformasjon:

  Fakz.no og FakzHosting.com
  Adresse: Sælenveien 16, 5151 Straumsgrend
  E-post: kontakt@fakz.no
  Telefon: +47 45502041

  Ved å bruke våre tjenester og fortsette å bruke nettstedene, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse bruksvilkårene.

Nyttige lenker
Regler
Følg oss!
Informasjon

Email: Kontakt@fakz.no
Tlf: +47 40892093

Org. Nummer: 831712732